HON. JESSIE R. MIRANDA

CITY COUNCILOR

COMMITTEE CHAIRMAN

  Committee on Ways and Means
  Committee on Health and Wellness

MESSAGE OF COMMITMENT

Maraming salamat po sa inyong tulong, suporta at tiwala noong nakaraang eleksyon. Tayo nga po ay naihalal muli bilang Konsehal o Miyembro ng Sangguniang Panlungsod ng San Fernando, La Union. Alam po nating mahirap pagbayaran ang napakalaking utang na loob na ito. Ang tagumpay po nating ito ay isang biyaya at pananagutan sa ating Maykapal at sa bayan. Ang inyo pong suporta ay buong-puso at patuloy po nating susuklian sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na mamamayan ng Lungsod ng San Fernando, La Union.

Tulad po ng ating mga nagawa noong nakaraang mga termino bilang Konsehal, mas pagsusumikapan pa nating gampanan ang ating tungkulin ayon sa batas na paglalathala ng mga ordinansa at resolusyon na makabubuti sa pangkalahatan. Sa tulong ng ating mahabaging Maykapal at ninyo aking mga kababayan, nawa’y magkaroon pa tayo ng lakas upang makaambag ng mas marami pang batas at programa patungkol sa kalusugan at kapakanan ng karamihan. Sa abot ng ating makakaya, ipagpapatuloy po nating maging Ama at Ina ng Lahat, Kuya at Ate ng Karamihan, Takbuhan ng mga Kapos, Kaibigang Mapagkakatiwalaan at Madaling Lapitan, Lider na Mapagmahal sa Masa, Sandigan ng Kabataan at Matatanda, Boses ng LGBT, at Masasandalan ng Lahat mahirap man o mayaman.

Muli, akin pong inihahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa napakalaking tulong at tiwalang ibinigay ng ating mga kababayan.

Daytoy Manang ken Manong yo, Nanang ken Tatang yo, Doc Jessie Miranda: Marami nang Nagawa, Maraming Ginagawa at Marami pang Magagawa!