TINGNAN: KASALUKUYANG ISINASAGAWA ANG DUGONG BUHAY: A BLOOD LETTING PROJECT SA ABC HALL, CITY HALL, SAN FERNANDO, LA UNION NGAYONG ARAW MAY 12, 2023.

Binisita ni Mayor Hermenegildo A. Gualberto ang magigiting nating kakabsat na nakibahagi sa ating programa at nagbigay ng dugo para sa mga nangangailangan nito.
Kung nais makiisa sa aktibidad na ito, magpunta lamang sa ABC Hall, San Fernando, La Union hanggang 1:00 ng hapon.
Bukas para sa lahat ang aktibidad na ito na:
✅ Weight: At least 110 lbs (50kg)
✅ Blood Volume collected will depend mainly on your body weight
✅ Pulse Rate: Between 60 and 100 beats/minute with a regular rhythm
✅ Blood Pressure: Between 90 and 160 systolic and 60 and 100 diastolic
✅ Hemoglobin: At least 125 g/L
Sabay-sabay tayong sumagip ng buhay, kakabsat. Halina’t makiisa sa makabuluhang aktibidad na ito para sa mas masiglang #SanFernandoTayo!

RECENT POSTS